Novice

Serija predavanj Rdeči petki

 

V okviru serije predavanj Rdeči petki, ki jo organizira 13. brat v Kulturnem centru Mostovna, bo predaval Sašo Slaček Brlek pod naslovom Zgodovinske transformacije kapitalizma in socialne države po drugi svetovni vojni. 
V predavanju se bo osredotočil na vzpon in padec socialne države ter delavske moči v razvitih kapitalističnih državah v času po koncu druge svetovne vojne. Predvsem zaradi moči množičnih delavskih gibanj, ki so ponekod ogrožala same temelje kapitalizma, in zaradi visoke gospodarske rasti po koncu vojne, je takrat nastala zgodovinsko enkratna oblika razrednega kompromisa. Vključevala je priznanje sindikatov in kolektivnih pogajanj med delom in kapitalom, zaščito delavcev pred samovoljo menedžmenta, širjenje univerzalnih javnih storitev kot so šolstvo in zdravstvo, vzpostavitev varnostne mreže socialne države ter zavezo držav, da bodo z aktivno gospodarsko politiko omejevale brezposelnost. Ta oblika razrednega kompromisa se je začela krhati konec šestdesetih let in je v osemdesetih dokončno podlegla zmagoviti neoliberalni ofenzivi, ki je močno omejila ali odpravila številne delavske pridobitve. V predavanju bom predstavil zgodovinske okoliščine, ki so omogočile vzpon socialne države po drugi svetovni vojni in njen zaton, posebej pa me bo zanimalo, katere nauke lahko sodobna levica potegne iz analize teh zgodovinskih sprememb.

 

Sašo Slaček Brlek je raziskovalec na Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in koordinator programske konference stranke Levica.

 


« nazaj